Vold mod ansatte - driftsenheden

Actioncard

Målet med indsatsen

At hjælpe medarbejderen, forebygge og anmelde vold.

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?

Medarbejdere.

Handlinger

1. Ring 112 hvis personen er i fare.
2. Ring 114 til Nordjyllands Politi.
3. Hjælp din kollega.
4. Kontakt nærmeste leder.

Hvem afmelder indsatsen?

Nærmeste leder.

Gør vi selv

Hjælp kollega/ medarbejder (se: Sådan yder du fysisk og psykisk førstehjælp).
Inddrag sikkerhedskoordinator.
Anmeld til politiet/ skriv i hændelsesskema/ Anmeld arbejdsskade.
Lav handlingsplan for forebyggelse.
Introducér kommunens sundhedstilbud.
Inddrag AMR.

Fremmed assistance

Ring 1-1-2 hvis personen er i livsfare/ Ring 1-1-4 Politiet.

Monsido - statistik