Krisestaben

Krisestaben håndterer større ulykker og katastrofer, som berører flere centre og kræver flere ressourcer. Serviceniveauet er nedsat, og beredskabsniveauet er derfor rødt.

Krisestaben er forankret i kommunens topledelse.

Krisestaben er forankret i den kommunale topledelse. 

Krisestaben skal kunne:

  • erkende og forstå kriser og deres mulige udvikling
  • sætte strategisk retning for kommunens krisestyringsindsats
  • udmønte strategiske mål i konkrete handlinger gennem beslutninger, prioritering og delegering

Krisestaben skal desuden samordne og koordinere med relevante myndigheder på andre niveauer og mellem forskellige sektorer samt sørge for, at de samlede ressourcer bliver udnyttet optimalt.

Krisestaben er omdrejningspunktet for kommunens samlede krisestyring. 

Rebild Kommune skal til enhver tid kunne aktivere krisestaben hurtigt og effektivt. Krisestaben skal kunne fungere i rødt beredskabsniveau snarest efter, at det er besluttet at aktivere den. Den skal derudover kunne drives på dette niveau, så længe det er nødvendigt.

Hovedformålet med planen er:

  • Løsning af hændelsen, hvis det er muligt.
  • Fortsat drift af Rebild Kommunes kritiske ydelser

Monsido - statistik