Mediehåndtering

Actioncard Alvorlige fejl bør rettes, inden de havner i medierne. Ved dårlig medieomtale fortsætter du med at udføre dit arbejde, og du holder dig til sikker viden.

Målet med indsatsen

 • Værne om arbejdspladsens og kommunens omdømme
 • Sikre arbejdsro

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?

Indsatsen retter sig mod ansatte i Rebild Kommune.

Handlinger

I prioriteret rækkefølge

Før en sag ender i medierne

 • Er du vidende om alvorlige fejl, potentielle problemer og kriser på din arbejdsplads, bør du informere din nærmeste leder.
 • Hvis denne ignorerer henvendelsen, kan du bringe sagen videre til din leders leder, AMR eller TR.

Ved dårlig medieomtale

 • Du fortsætter med at udføre dit arbejde.

 • Hold dig til sikker viden:

  • Du snakker med dine kolleger, og I skelner mellem rygter og kendsgerninger.

  • Når din leder orienterer medarbejderne om sagen, må du gerne spørge, hvis der er noget, du er usikker på.

 • Støt din kollega, hvis vedkommende er påvirket af situationen.

 • Du har ret til at udtale dig til pressen, når blot du ikke bryder din tavshedspligt. Du har naturligvis også ret til at undlade at udtale dig.

Hvem afmelder indsatsen?

 • Der kommer sjældent en egentlig afmelding af denne slags hændelser.

Gør vi selv

 • Vi er opmærksomme over for alvorlige fejl, potentielle problemer og kriser.

 • Hvis vi selv kan fikse det, gør vi det.

 • Det, vi ikke selv kan fikse, orienterer vi nærmeste leder, leders leder, AMR eller TR om.

 • Vi fortsætter med at udføre vores arbejde.

 • Vi holder os til sikker viden.

 • Vi støtter hinanden.