Forgiftningsulykker/uheld med farlige, forurenende stoffer - driftsenheden

Actioncard

Målet med indsatsen

Begrænse omfang og konsekvens.

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?

Alle implicerede og miljøet.

Handlinger

  1. Ring 112 hvis personer er i fare og ring 114.

  2. Ifør dig selv værnemidler.

  3. Yd førstehjælp.

  4. Evakuér (sluk ventilation, luk vinduer og døre).

  5. Begræns ulykken.

  6. Kontakt nærmeste leder.

  7. Tag i mod beredskab på stedet.

Hvem afmelder indsatsen?

Nærmeste leder.

Gør vi selv

Brug selv og hjælp tilskadekomne med værnemidler – øjenskyller, pulverslukker, nødbruser. Førstehjælpskasser findes på afmærkede steder.

Fremmed assisstance

Ring 1-1-2 og 1-1-4.

Monsido - statistik