Dødsfald på arbejdspladsen

Actioncard

Målet med indsatsen

Give førstehjælp og begrænse skadens omfang.

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?

Borgere/Medarbejdere.

Handlinger

  1. Livreddende førstehjælp
  2. Ring 1-1-2
  3. Kontakt ledelsen, og orienter om hændelsen
  4. Afholde debriefing for medarbejdere.

Gør vi selv

  • Pressehåndtering via kommunikationsafdelingen
  • Afholde debriefing med involverede medarbejdere, ingen de går hjem inden
  • Ledelsen SKAL tilbyde medarbejderne muligheden for at vende reaktioner m.v.
  • Husk tilbud om opfølgende samtaler med medarbejderne.