Kraftig storm, orkan, skybrud og oversvømmelse - driftsenheden

Actioncard

Målet med indsatsen

Begrænse omfang, oprydning og udbedring.

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?

Borgere.

Handlinger

1. Ring 112 hvis personer er i fare
2. Ring til vagttelefonen 30105717
3. Vagtansvarlig tilkalder nødvendigt beredskab og informerer Plan, Byg & Vej, når det er myndighedsansvar.

Hvem afmelder indsatsen?

Vagtansvarlig.

Gør vi selv

Vagtansvarlig vurderer situationen og indkalder relevante parter til løsning og inddrager evt. 114 og Plan, Byg og Vej, når myndighedsansvar er påkrævet.

Fremmed assistance

Ring 1-1-2/1-1-4.

Monsido - statistik