Overtrædelse af regler - driftsenheden

Actioncard

Målet med indsatsen

At handle på gentagne tilsidesættelser af fastsatte regler og retningslinjer eller misligholdelse af forpligtelser som fx tyveri, spirituskørsel, grov overtrædelse af sikkerhedsregler, udeblivelse eller tilsvarende.

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?

Organisationen.

Handlinger

1.Inddrag evt. HR
2.Giv en tjenstlige advarsel
3.Hjælper advarsel ikke skal der ske en bortvisning

Hvem afmelder indsatsen?

Driftsleder.

Gør vi selv

Ved tjenstlige sager som bortvisning og afskedigelse skal der kommunikeres rettidigt ud til medarbejdere i det omfang situationen giver mulighed herfor.
Med rettidigt menes indenfor de første 24 timer efter hændelsen.

Fremmed assistance

HR Rebild Kommune 99 88 99 88.

Monsido - statistik