Dårlig omgangstone og mobning - driftsenheden

Bekæmp dårlig omgangstone og mobning ved at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø. Du kan starte med at følge nogle af disse råd.

Målet med indsatsen

En effektiv organisation i trivsel.

Hvem er de udsatte indsatsen retter sig imod?

Alle ansatte.

Handlinger

  • Skab rammer for et godt psykisk arbejdsmiljø

  • Formulér en handlingsplan med klare retningslinjer – handlingsplanen skal laves i samarbejde med medarbejderne (se skabelon)

  • Tag ansvar for, at handlingsplanen bliver ført ud i livet

  • Sørg for, at planen bliver fulgt op og revideret fx i MED og i forbindelse med en APV

Hvem afmelder indsatsen?

Driftsleder.

Gør vi selv

• Skab tydelig ansvars- og opgavefordeling
• Sig tydeligt fra over for mobning/negativ tone, både generelt og konkret
• Tag henvendelser fra medarbejdere/AMR/TR alvorligt
• Tag initiativ til en grundig undersøgelse af den konkrete sag
• Prioritér arrangementer, der fremmer trivsel.

Monsido - statistik