Transportulykker - driftsenheden

Actioncard

Målet med indsatsen

Begrænse omfang, oprydning og udbedring.

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?

Borgere.

Handlinger

1. Ring 112 hvis personer er i fare.
2. Ring 114.
3. Ring til vagttelefonen 30 10 57 17.
4. Vagthavende informerer Driftsleder, som informerer ansvarlig Plan, Byg & Vej.

Hvem afmelder indsatsen?

Vagtansvarlig.

Gør vi selv

Vagtansvarlig vurderer situationen og indkalder relevante parter til løsning.

Fremmed assistance

Ring 1-1-2/1-1-4.

Monsido - statistik