Dårlig omgangstone og mobning

Bekæmp dårlig omgangstone og mobning ved at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø. Du kan starte med at følge nogle af disse råd.

Målet med indsatsen

En effektiv organisation i trivsel.

Hvem er de udsatte indsatsen retter sig imod?

Alle ansatte.

Handlinger

  • Skab rammer for et godt psykisk arbejdsmiljø

  • Formulér en handlingsplan med klare retningslinjer – handlingsplanen skal laves i samarbejde med medarbejderne

  • Tag ansvar for, at handlingsplanen bliver ført ud i livet

  • Sørg for, at planen bliver fulgt op og revideret fx i MED og i forbindelse med en APV

Gør vi selv

• Skab tydelig ansvars- og opgavefordeling
• Sig tydeligt fra over for mobning/negativ tone, både generelt og konkret
• Tag henvendelser fra medarbejdere/AMR/TR alvorligt
• Tag initiativ til en grundig undersøgelse af den konkrete sag
• Prioritér arrangementer, der fremmer trivsel.