Fællescenter Sekretariat

Her finder du de generelle planer der gælder for Fællescenter Sekretariat.

Fælles planer

De generelle planer der gælder for alle centrene finder du under menupunktet 'Generelle planer for centrene'.

Emnerne er:

 • Anmeldelse af arbejdsulykke
 • Dårlig medieomtale
 • Dødsfald på arbejdspladsen
 • Krisekommunikation
 • Læk af fortrolige oplysninger
 • Psykologisk krisehjælp
 • Vold og trusler
 • Vold eller seksuelle overgreb mod børn
 • Radikalisering
 • Indsatsplan for covid-19
 • Sundhedsberedskabsplan

Monsido - statistik