Medarbejder i alvorlig ulykke - driftsenheden

Actioncard

Målet med indsatsen

At give medarbejderen hjælp og begrænse skadens omfang.

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?

Medarbejdere.

Handlinger

  1. Ring 112 hvis personen er i fare

  2. Ring 114 til Nordjyllands Politi

  3. Hjælp din kollega

  4. Kontakt nærmeste leder/driftsleder

Hvem afmelder indsatsen?

Driftsleder.

Gør vi selv

Hjælp kollega
Anmeld til politiet
Inddrag sikkerhedskoordinator/skriv i hændelsesskema/ Anmeld arbejdsskade
Lav handlingsplan for forebyggelse
Introducér kommunens sundhedstilbud
Inddrag AMR

Fremmed assistance

Ring 112 hvis personen er i livsfare/ Ring 114 Politiet
Leder Plan, Byg & Vej
Driftsleder
Nærmeste leder:
Grøn, Miljø, Vej, Tømrer, Sikkerhedskoordinator

Monsido - statistik