Brud på arbejdssikkerhed - driftsenheden

Actioncard

Målet med indsatsen

At forhindre og minimere truende og voldelig adfærd.

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?

Indsatsen retter sig mod den truende/voldelige person og ansatte, der udsættes for trusler og vold, samt deres kolleger.

Handlinger

Forsøg at undgå alvorlig konflikt ved at nedtrappe

LEAP:

 • Lyt (hvad drejer det sig om)
 • Empati (ja, det kan jeg godt forstå…)
 • Acceptér/beklag (undskyld, det beklager jeg)
 • Præsenter nye muligheder (hvad kan vi gøre i stedet)

Ved optræk til vold:

 • Stop op, brug neutralt kropssprog og roligt stemmeleje. 
 • Skab afstand. 
 • Kald eventuelt på en kollega. 

Hvis situationen eskalerer:

 • Bring dig selv og andre i sikkerhed.
 • Forudsat at ingen andre er i fare, bring dig selv i sikkerhed.
 • Forlad stedet.

Undsæt din kollega

 • Du er som kollega forpligtet til at komme til undsætning, hvis en gæst eller borger optræder truende eller voldeligt. Du skal komme til undsætning og om muligt undgå at optrappe konflikten.
 • Ved truende situation. Afbryd med nødløgn, for eksempel besked om, at den truede medarbejder skal møde sin direktør med det samme.

Efter en voldelig eller truende episode

 • Straks efter hændelsen orienteres leder og AMR mundtligt.
 • Hvis forseelsen skønnes at ligge inden for straffeloven, anmeldes hændelsen samme dag og senest 72 timer efter episoden til politiet. Skal foruretter have polititilhold, skal det fremgå af politianmeldelsen.
 • Leder orienterer det samlede personale om hændelsen.
 • Nærmeste leder er opmærksom på, om en eller flere medarbejdere har brug for krisehjælp.
 • Anmeld til Arbejdsskadestyrelsen inden ni dage efter hændelsen.

Undgå gentagelse

 • En politianmeldelse kan have en præventiv effekt.
 • Overvej, om man kan lære af hændelsen, også hvordan man undgår gentagelser.
 • En truende eller voldelig person kan få skriftligt fremmødeforbud.
 • Er der udstedt polititilhold, kontakt straks politiet, hvis pågældende møder op. Ekspederes person, bortfalder polititilholdet. Pågældende må kun ekspederes skriftligt eller telefonisk.

Monsido - statistik