Førstehjælp

Actioncard

Målet med indsatsen

At forhindre hjertestop og sikre ilttilførsel, inden professionel hjælp når frem.

Handlinger

Er personen bevidstløs?

 • Rusk forsigtigt
 • Råb højt: Er du okay?
 • Råd om hjælp til kolleger, så de kan hjælpe dig.

Hvis bevidstløs:

 • Skab frie luftveje – hovedet tilbage – og kontrollér for vejrtrækning
 • Se og føl om brystkassen hæver sig. Lyt efter vejrtrækning.

Ingen normal vejrtrækning:

Hvis du er alene:

 • Ring altid 1-1-2, inden du starter med hjerte-lunge-redning.

Hvis I er flere:

 • Én ringer, mens de andre giver hjerte-lunge-redning
 • Hent nærmeste hjertestarter. (Hovedindgang ved Administrationsbygningen i Nørager)

Start straks hjerte-lunge-redning (HLR):

 • Fjern tøj så brystet er helt blottet
 • Placér dine hænder midt på brystkassen mellem brystvorterne
 • Hjertemassage: 30 tryk
 • Tryk hårdt og mindst fem cm dybt med 100-120 tryk pr. minut
 • Luk dine læber omkring personens mund og næse
 • Blæs indtil brystkassen hæver sig
 • Giv næste indblæsning, når brystkassen har sænket sig
 • Fortsæt HLR.

Skift til at give hjertemassage.

 • Når evt. hjertestarter er hentet, benyttes denne ifølge instruktionen
 • Hvis personen trækker vejret, lægges denne i aflåst sideleje.