Manglende varmeforsyning

Actioncard

Målet med indsatsen

Skab overblik over hændelsens omfang (kontakt evt. fjernvarmeforsyningen herfor).
Etablere anden form for varmeforsyning ved særligt udsatte borgere.

Handlinger

• Skaf tæpper/dyner og andet til at kunne holde varmen
• Vurder behov for evakuering af borgere i eget hjem
   o Vurder borger, evt. pårørende
   o Skab plads på ældrecenter
   o Skaf transport af borger
   o Indkald evt. ekstra personale

Fremmed assistance

Fjernvarmeforsyningen.

Monsido - statistik