Voldsomt vejrlig (sne, storm og skybrud)

Actioncard

Målet med indsatsen

At prioritere ressourcerne så, borgere med livsvigtige behov får den fornødne hjælp. Herunder udbringning af medicin og mad, nødindkvartering af strandede og nødplan for indkaldelse af medarbejdere.

Handlinger

  • Lederen gennemgår borgerne i området og prioriterer indsatsen ud fra behov med henblik på en eventuel evakuering
  • Ved borgere, som vil kunne klare sig ved naboers, pårørendes eller andres hjælp, sikres det, at den potentielle hjælp er til rådighed, og borgeren/personalet underrettes.
  • Biler tjekkes for udstyr (tæppe, ”baghjuls-sække” og skovl, lommelygte samt fuld brændstoftank)
  • Evt. ekstra personale kaldes ind, så alle biler er bemandet med to personer.
  • Personalet medbringer varmt tøj, støvler, hue, halstørklæde, varm drik og mobiltelefon.

Ældrecentre, som er afhængige af udekørendes besøg f.eks.  til forflytning, advares om, at det ikke vil blive prioriteret i den givne periode. 

 

Fremmed assistance

Evt. Nordjyllands Beredskab.

Monsido - statistik