Strømsvigt

Actioncard

Målet med indsatsen

At skabe overblik over situationens omfang og over hvilket behov, der er for at kunne videreføre vigtige funktioner.

At få etableret en nødforsyning.

Evakuering af særligt udsatte borgere.

Handlinger

 • Kontakt CPO’s serviceteam på tlf.: 20 60 98 25 – hele døgnet.
 • Servicemedarbejderen undersøger, om strømsvigt er lokalt eller mere omfattende.
 • Ved større strømsvigt skal det vurderes, hvorvidt borgere i eget hjem uden for ældrecentrene kan klare det. Denne vurdering foretages af sygeplejersken i det ramte område.
 • Hvis personalet vurderer, at der er behov for orientering til resten af kommunen eller har brug for sparring – ring til vagthavende sygeplejerske på tlf.: 23 38 53 40 – hele døgnet samt på: 99 88 91 31
 • Giv udekørende grupper og sygeplejersker besked, så de kan tage vare om borgere, som befinder sig i eget hjem, og som f.eks. er afhængig af elektrisk medicinsk udstyr.
 • Orienter leder, centerchef og øvrige relevante personer. Leder tager ved tvivlsspørgsmål stilling til, hvorvidt der er behov for indkaldelse af ekstra medarbejdere.

Hvad kan vi selv gøre?

 • Orienter borger om, at hjælpen er på vej.
 • Livsvigtigt medicinsk udstyr: Få overblik over, hvor mange borgere, der har livsvigtigt medicinsk udstyr. Indlæggelse kan være nødvendigt. Alternativt flyttes borger til et sted, hvor strømforsyningen virker.
 • Ilt: Ved borgere som får ilt via strømforsyning - anvend transportabel ilt. Ved længerevarende strømsvigt flyttes borger til et sted, hvor de har adgang til strøm.
 • Elektrisk trykaflastende madrasser: Ved borgere, som har elektrisk trykaflastende madrasser – sikre bundpropper sættes i hurtigt. Alternativt skaffes en almindelig madras via Hjælpemiddeldepotet.
 • Lifte kan anvendes trods korttidsstrømsvigt. Alternativt kan hjemmeplejegruppernes Raizer benyttes.
 • Kaldetelefoner virker ikke ved strømsvigt, orienter beboerne på ældrecentrene, lad dørene stå åben og personalet cirkuler oftere rundt
 • Nødkald kan virke ved kortvarigt strømsvigt på samme vis som en fuldopladet mobiltelefon. Ved længerevarende strømsvigt kører hjemmeplejen ud til de borgere, der har nødkald og ser til dem. Borgerne flyttes eventuelt hen til pårørende eller en anden lokation, hvor nogle kan tilse dem.
 • Kølemad: Vær opmærksom på borgere, der modtager kølemad i egen bolig.
 • Lommelygte: Sikre der er lommelygter og batteri. Ældrecentre, som har biler stående, har lommelygter i bilens bagagerum
 • IPad og IT-udstyr kan benyttes ved kortvarigt strømsvigt. Ved længerevarende strømsvigt kan det blive en udfordring af få kontakt til; Medarbejdere, borgere og pårørende, hvorfor evakuering kan blive aktuelt.
 • El-biler kan køre ved kortvarigt strømsvigt. Ved længerevarende strømsvigt bedes personalet kører i egne biler mod godtgørelse.
 • Evakuering: Vurder hvorvidt særlige udsatte borgere skal evakueres

Fremmed assistance

 • Indsatsleder Karsten Strauss Mouritsen, 99 88 91 06 og 40 16 70 14
 • Elforsyning
 • Sygehuse
 • Praktiserende læger

Monsido - statistik