Brand uden ABA-anlæg

Actioncard

Målet med indsatsen

At redde mennesker, der er i øjeblikkelig livsfare
Evakuering og evt. påbegyndelse af slukning.

Handlinger

• Red mennesker der er i øjeblikkelig livsfare
• Kontakt øvrigt personale.

Alarmering pr. telefon:

• Tryk 1-1-2 og afgiv melding til alarmcentralen
• Oplys hvor det brænder
• Oplys hvad der brænder
• Oplys om der er tilskadekomne.

Redning:

• Evakuering skal ske til et sikkert sted, dvs. et sted hvor personer kan søge tilflugt og derfra forlade bygningen i sikkerhed for branden. Et sikkert sted vil typisk være en anden brandsektion, end den hvor branden er opstået.

Slukning:

• Luk døre og vinduer til det brændende område
• Påbegynd slukning af branden med de på stedet værende slukningsredskaber.

Modtagelse:

• Ved brandvæsnets ankomst underretter personalet om brandstedets beliggenhed, brandens omfang og evt. tilskadekomne eller personer der ikke er kommet i sikkerhed.

Gør vi selv

Personalet har ansvar for redning og slukning, så længe det er forsvarligt.

Fremmed assistance

Nordjyllands Beredskab.

Monsido - statistik