Manglende renovation

Actioncard

Målet med indsatsen

• At bortskaffe affald fra f.eks. ældrecentre og køkken
• At opretholde hygiejniske og sundhedsforsvarlige forhold

Handlinger

• Genoprette renovationsmuligheder
• Prioritere affald der skal bortskaffes
• Kontakt vognmand for leje af lukket container
• Bortskaffe brugte bleer og affald der tiltrækker rotter

Fremmed assistance

Evt. vognmand.

Monsido - statistik