Manglende nødkald i Hjemmeplejen

Actioncard

Målet med indsatsen

At vurdere hvilke beboere, der har behov for f.eks. ekstra besøg ved nedbrud.

Handlinger

Ud fra en liste med beboere med nødkald, vurderes det hvem, der har behov for ekstra besøg.
Er der brug for faglig sparring, kontaktes den vagthavende sygeplejerske.
Det kan også vurderes, om der er nogle borgere, der skal have et opkald med information om nedbrud.

Fremmed assistance

Serviceteamet kan i dagtimerne kontaktes på telefon 99 88 88 41.
Serviceteamets akuttelefon kan udenfor dagtimer kontaktes på telefon 20 60 98 25.

Monsido - statistik