Voldsom ulykke

Actioncard

Målet med indsatsen

At tilkalde hjælp, at vurdere faren for udvikling af ulykken og at redde menneskeliv.

Handlinger

 • Tilkald hjælp, kolleger eller ring 1-1-2 alt efter typen af ulykke
 • Cpr. og/eller sundhedskort fremskaffes og følger skadeslidte
 • Vurder fare for udvikling af ulykken og vurder om ulykkesbekæmpelse er forsvarligt.
 • Red mennesker i umiddelbar fare, flyt dem til et sikkert sted
 • Lokaliser ulykkessted og modtag beredskabsvæsen, hvis det er muligt
 • Kontakt leder og centerchef afhængigt af omfang
 • Indkaldelse af ekstra personale overvejes
 • Plan for orientering af relevante personer udarbejdes
 • Der drages omsorg for og evt. krisehjælp etableres

Hvad kan vi selv gøre?

 • Tilkald hjælp, kolleger eller ring 1-1-2 alt efter typen af ulykke
 • Cpr. sygesikringsbevis fremskaffes og følger skadeslidte
 • Red mennesker i umiddelbar fare, flyt dem til et sikkert sted
 • Lokaliser ulykkessted og modtag beredskabsvæsen, hvis det er muligt
 • Kontakt leder og centerchef afhængigt af omfang

Fremmed assistance

Alarmcentralen 1-1-2.
Nordjyllands Beredskab.

Topledelse og kommunikationsafdelingen har koordineringsansvaret for pressekontakt.

Monsido - statistik