Brand med ABA-anlæg

Actioncard

Målet med indsatsen

At redde de beboere, der er i øjeblikkelig livsfare.
Evakuering og evt. påbegyndelse af slukning.

Opgaver

• Red beboere, der er i øjeblikkelig livsfare
• Kontakt øvrigt personale.

Redning:

• Evakuering skal ske til et sikkert sted, dvs. et sted hvor personer kan søge tilflugt og derfra forlade bygningen i sikkerhed for branden. Et sikkert sted vil typisk være en anden brandsektion end den, hvor branden er opstået.

Slukning:

  • Luk døre og vinduer til det brændende område
  • Påbegynd slukning af branden med de på stedet værende slukningsredskaber.

Modtagelse:

  • Ved brandvæsnets ankomst underretter personalet om brandstedets beliggenhed, brandens omfang og evt. tilskadekomne eller personer, der ikke er kommet i sikkerhed.

Gør vi selv

Personalet har ansvar for redning og slukning, så længe det er forsvarligt.

Fremmed assistance

Nordjyllands Beredskab.

Monsido - statistik