Manglende adgang til KMD Nexus

Actioncard

Målet med indsatsen

Borgernes pleje, sikkerhed og sundhed skal sikres ved manglende adgang til data i KMD Nexus. Der skal sikres veje for kommunikation.

Handlinger

Ved KMD Nexus nedbrud indenfor kommunens åbningstid:

Kontakt til KMD Nexus Systemadministrator:

Eva Zimmer (CPO): 51166904

Rune Gjerløv Winter (CS): 22391113

Sara Lyndorff Svendsen (CFH): 41776184

Derudover kan IT afdelingen kontaktes ved akut driftsproblem, hvis systemadministratorerne ikke træffes.

Hvis KMD Nexus nedbrud udenfor kommunens åbningstid:

Udenfor kommunens åbningstid gives besked til vagthavende sygeplejerske, hvis KMD Nexus er ude af drift. Det er vagthavende sygeplejerske, som kontakter KMD på telefon 44605040 (kommunekode 840).

KMD sender automatisk en sms-besked til sygeplejens vagttelefon, hvis de allerede er bekendt med nedbrud.

Sygeplejen sender en orienteringsmail om afbrydelsen til alle Nexusbrugere: mail til: D-Nexus-brugere.

Medicinoplysninger: Hvis KMD Nexus ikke kan bruges, og der er tvivl om medicinoplysninger kan der foretages opslag i fmk-online.dk

MedCom beskeder: Ved længerevarende nedbrud kontaktes Regionens IT-afdeling tlf. 97649000 for at informere om kommunen ikke kan modtage og sende information til og fra sygehusene.

Indenfor kommunens åbningstid: Systemadministrator.

Udenfor kommunens åbningstid: Vagthavende Sygeplejerske.

 

Journalføring ved teknisk nedbrud

Instruks for sygeplejefaglig journalføring jf. Sundhedsloven og for dokumentation jf. Serviceloven

Journalføring og dokumentation010823.pdf (rebild.dk)

Ved teknisk nedbrud, er det altid muligt at trække en køreliste, så de rette borgere får besøg.

Hvis ikke det er muligt, at dokumenterer umiddelbart efter besøget hos borgeren pga. teknisk nedbrud, skal det gøres så snart det er muligt og inden vagtens afslutning.

I tilfælde hvor man ikke inden for arbejdstids ophør, har mulighed for at journalføre på sædvanlig vis i den elektronisk patientjournal, kan det, efter omstændighederne, være tilstrækkeligt, at der laves et særskilt journalnotat, som snarest muligt overføres til den primære patientjournal

Hvis det pga. teknisk nedbrud ikke er muligt at dokumenterer inden vagtens afslutning, videregives nødvendige informationer til næste vagt og der oprettes en ”sikker mail” til nærmeste leder med de informationer, som skulle have være dokumenteret i journalen.

Nærmeste leder sørger for, at informationerne snarest muligt overføres til patientjournalen. 

Kontaktoplysninger

Rebild Kommunes it-afdeling kan kontaktes enten via ServiceDesk eller via tlf. 99 88 90 90.

KMD Nexus systemadministratorer:

Eva Zimmer (CPO): 51166904

Rune Gjerløv Winter (CS): 22391113

Sara Lyndorff Svendsen (CFH): 41776184

Vagthavende sygeplejerske: 99889131 (tast 1)

KMD: 44605040

Regionen: 97649000

Monsido - statistik