Manglende vandforsyning

Actioncard

Målet med indsatsen

• Etablere og opretholde en nødforsyning vand, specielt drikkevand
• Evt. foranstaltning ved kogning af vand i et bestemt tidsrum
• Evakuering af særligt udsatte borgere fra både ældrecenter og fra eget hjem.

Handlinger

• Afdæk behovet for ressourcer (beredskabsstyrelsen kan hjælpe med vandforsyning)
• Det kan blive nødvendigt at købe vand på flasker, koge vandet og anskaffe ekstra beholdere
• Vurder om særligt udsatte borgere kræver evakuering, fra både ældrecenter og fra eget hjem.

Gør vi selv

Leder sørger for organisering af opgaveløsningen.
Leder indkalder ekstra personale efter behov

Fremmed assistance

Nordjyllands Beredskab.
Embedslægen.

Monsido - statistik