Voldsomt fysisk overfald

Actioncard

Målet med indsatsen

At stoppe overfaldet og at tage vare på den kriseramte.

Handlinger

  • Tilkald hjælp, kolleger eller ring 1-1-2 alt efter typen af overfald
  • Giv fysisk og psykisk førstehjælp
  • Modtag evt. beredskabsvæsen og orienter dem om ulykkens beliggenhed, omfang og evt. tilskadekomne
    •Kontakt den nærmeste leder eller vagthavende sygeplejerske
  • Sørg for at den kriseramte følges hjem og sikre at pårørende er til stede.

Fremmed assistance

  • Alarmcentralen 1-1-2
  • Politi 1-1-4
  • Læge og psykolog.

Monsido - statistik