Personalemangel

Actioncard

Målet med indsatsen

Sikre, at de borgere, der har brug for hjælp, får den.

Handlinger

Ved varsling af strejker og lockout forbereder lederen de ændringer af arbejdsgange, der vil opstå. Der iværksættes aftalt minimumsbemanding.

Ved en pludselig arbejdsnedlæggelse:

• Skab overblik over situationen
• Prioriter ressourcerne således, at borgere, der ikke kan klare sig uden hjælp, opprioriteres.

De borgere, der evt. vil få færre besøg, skal orienteres herom og centerchefen underrettes.

Monsido - statistik