Indbrud og tyveri

Actioncard

Målet med indsatsen

At der ved indbrud og tyveri bliver redegjort for hændelsen og at der alarmeres til nærmeste leder.

Handlinger

  • Der tilkaldes hjælp, leder eller eventuelt poltiet på tlf.:1-1-4 afhængigt af situationen.

  • Sikre sig at nogen tager sig af evt. skadelidte.

  • Der kontaktes evt. pårørende.

  • Prioriter borgers eller personales behov efter hændelsen.

Hvad kan vi selv gøre?

  • Der tilkaldes hjælp, leder eller eventuelt 1-1-4 afhængigt af situationen.

  • Sikre sig at nogen tager sig af evt. skadelidte.

  • Der kontaktes evt. pårørende.

  • Prioriter borgers eller personales behov efter hændelsen.

  • Centerchef orienteres afhængig af omfang.

Fremmed assistance

Politiet 1-1-4.

Monsido - statistik