Dødsfald

Actioncard

Hvad er målet med indsatsen?

Yde førstehjælp indtil døden med sikkerhed er konstateret.
Kalde hjælp og underrette alle relevante parter.

Handlinger

  • Tilkald hjælp 1-1-2, samt tilkald kolleger.

  • Yd livreddende førstehjælp.

  • Overdrag opgaven til læge eller behandler når de ankommer.

  • Leder og evt. centerchef inddrages.

  • Der drages omsorg for involverede og evt. krisehjælp iværksættes.

Hvad kan vi selv gøre?

  • Tilkald hjælp 1-1-2, samt tilkald kollegere.

  • Yd livreddende førstehjælp.

  • Overdrag opgaven til læge eller behandler når de ankommer.

Fremmed assistance

  • Alarmcentralen på 1-1-2.

  • Ved uventet dødsfald og alvorlig tilskadekomst er underretning af pårørende udelukkende en politiopgave.

Monsido - statistik