Smitsom sygdom/epidemi

Actioncard

Målet med indsatsen

Håndtering og pleje af borgere med smitsomme sygdomme, som befinder sig på et ældrecenter eller i eget hjem.
Fokus er på, at afbryde smitteveje, pleje sygdomsramte og sørge for, at kritiske funktioner kan opretholdes trods sygemeldinger/fravær blandt sundhedspersonale.

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?

Ældre og svage, der bliver syge og kan få brug for ekstra sygepleje, hjælp til pleje og mad/ernæring. 

Handlinger

Orientering

Personale med direkte borgerkontakt skal orienteres om den ekstraordinære situation. Dette kan foregå ved at kalde personalet sammen eller kontakte dem telefonisk.

Orienteringen skal indeholde vejledning om infektionshygiejniske forholdsregler for at forebygge yderligere smitte.

Afbrydelse af smitteveje

I primærsektoren må borgerne ikke isoleres.

Borgere, der er smittet, opfordres til at blive på stuen, indtil de er raske. Hvis de opholder sig i fællesrum i sygdomsperioden, skal der rengøres og desinficeres på kontaktpunkter.

Personale, der er smittet, skal blive hjemme indtil de har været symptomfri i et døgn.

Rebild Kommune vil til enhver tid følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Brug af værnemidler til afbrydelse af smitteveje

Alle medarbejdere – de kommunalt ansatte og de private leverandørers – har mulighed for at beskytte sig mod smitte ved brug af værnemidler. Værnemidler skal anvendes, når det påkræves fra Sundhedsstyrelsen eller fra nærmeste leder.

Det er vigtigt, at værnemidlerne benyttes korrekt. Det kan hygiejnekontaktpersonen på din arbejdsplads fortælle dig om. De infektionshygiejniske og håndhygiejniske retningslinjer skal følges. Du finder retningslinjerne på: Nexus.rebild.dk

Vi har følgende værnemidler: Mundbind, beskyttelsesbriller, kitler, heldragt, forklæde, overfladedesinficering, håndsprit, handsker og visir.

Udstyret kan hentes på Materielgården i Støvring efter aftale.

Ved bestilling og spørgsmål om værnemidler skriv til: vaernemidler@rebild.dk

Fremmed assistance

Sundhedsstyrelsen er den centrale myndighed ved smitsomme sygdomme.

Monsido - statistik