Trusler, vold og overgreb

Actioncard

Målet med indsatsen

At sikre størst mulig tryghed for personalet ved at:
• Sætte fokus på og forebygge vold og trusler
• Sikre at medarbejderne får akut krisehjælp og mulighed for at bearbejde voldelige episoder
• Iværksætte forholdsregler overfor den voldelige person

Handlinger

Medarbejdere, der udsættes for vold og trusler – eller kolleger, der bliver vidende herom – har pligt til straks at informere ledelsen.

• Der ydes fysisk eller psykisk førstehjælp
• Ring evt. 1-1-2 for politi eller ambulance
• Sikre at nogle tager sig af skadelidte
• Der ringes til pårørende
• Sørg for at skadelidte følges hjem, og der er evt. pårørende til stede.

Fremmed assistance

Evt. krisehjælp via forskrifterne.

Monsido - statistik