Vold og trusler mod personale

Actioncard

Målet med indsatsen

At reagere hensigtsmæssigt og hurtigt, når vi udsættes for vold og trusler.

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?

Den forurettede medarbejder og kollegaer.

Handlinger

1. Ledelsen skal underrettes ved først givne lejlighed: Dorte Rømer Jensen, Niels Sandemann.

2. Hvis den voldsramte er alene, kontaktes umiddelbart efter episoden en kollega. Gerne en af dem, der er peget på i forurettedes ambulancebrev. Sekundært den nemmest tilgængelige.

Hvis der er behov for akut psykologhjælp, kontaktes ledelsen.

3. Der afsættes tid til at snakkes situationen igennem umiddelbart efter hændelsen (indenfor 24 timer)
Det vil være hensigtsmæssigt i denne samtale, at:
– Hver medarbejder fortæller, hvordan han/hun følelsesmæssigt reagerede før, under og efter episoden.
– Den voldsramtes tilstand vurderes – ligeledes behovet for ekstern hjælp
– Sikre, at der er en så præcis beskrivelse af hændelsesforløbet som muligt.
– Der her og nu tages hensyn til;
      a) Øvrige beboere/brugere
      b) andre samarbejdspartnere
      c) andre arbejdsopgaver
      d) sygemelding
      e) tag stilling til, om forurettede skal sendes hjem.

4. En voldsramt medarbejder må ikke sendes hjem uden, at man sikrer sig, at der er nogen i hjemmet at være sammen med. Hvis det skønnes nødvendigt, ledsages den voldsramte hjem.

5. Ledelsen vurderer, om der skal ske politianmeldelse.

6. Hændelsen anmeldes som arbejdsskade.

7. AMR – gruppen og Lokal MED evaluerer efterfølgende forløbet.

Gør vi selv

Ovenstående evt. med bistand fra ekstern krisepsykolog.

Fremmed assistance

Evt. ekstern krisehjælp.
Evt. politi.

Monsido - statistik