Dyremishandling

Actioncard

Målet med indsatsen

At vi reagerer, hvis vi er vidende om dyremishandling.

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?

Dyrene.

Handlinger

A: Konfronter borgeren med, at vi vurderer, at de er medvirkende til dyremishandling, og giv dem tid til at reagere hensigtsmæssigt.
B: Hvis der ikke reageres, eller sagen skønnes akut, kontaktes politi på 1-1-4 og/eller Dyrenes beskyttelse vagtcentral på 1812.
C: Leder informeres.

Gør vi selv

Snakker med kollega og følger op på sagen.

Fremmed assistance

Politi og dyreværnsorganisationer.

Monsido - statistik