Ulykke i bil med borger over 18 år

Actioncard

Stands ulykken

Målet med indsatsen

At reagere hensigtsmæssigt ved uheld med borger som passager i bil.

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?

De forurettede, medarbejder og borger.

Handlinger

Stands ulykken.

Vurder ulykkens omfang;
Ring 1-1-2
Ring til leder og evt. kollega
Leder kontakter pårørende
Vurdér om borger skal køres på skadestue, enten selv eller sammen med kollega.
Underret leder

Underret evt. pårørende.

Gør vi selv

Leder vurderer behovet for krisehjælp; både ifht. medarbejder og borger.
AMR underrettes.
Hvis det er en firmabil, anmeldes skaden til forsikringen af leder.
Hvis det er egen bil, anmeldes skaden til eget forsikringsselskab.
Ulykken anmeldes som arbejdsskade.

Fremmed assistance

Evt. ekstern krisehjælp.

Monsido - statistik