Borger findes livløs/død i eget hjem

Actioncard

Målet med indsatsen

At handle korrekt og respektfuld og drage hensigtsmæssig omsorg for de berørte.

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?

Borger, personale og efterladte.

Handlinger

Hvis borger ikke reagerer på kontakt, og vi kan se vedkommende ligge livløs, går vi ind, hvis døren er åben.

Ring 1-1-2 og fortæl:

  • Dit navn og hvor du ringer fra
  • Hvad der er sket og navnet på pågældende borger.
  • Husk at oplyse, hvis døren er låst.

Kontakt nærmeste leder og/eller kollega.
Nærmeste leder eller kollega kontakter pårørende/relevant netværk.

Gør vi selv

Ringer 1-1-2
Sørge for samtale med det personale, der er involveret umiddelbart efter hændelsen.

Fremmed assistance

Behovet for efterfølgende krisehjælp vurderes.

Monsido - statistik