Kollega møder påvirket på arbejde

Actioncard

Målet med indsatsen

At identificere medarbejder/kollega med misbrugsproblem og reagere på det.

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?

Den påvirkede medarbejder og dennes kollegaer.

Handlinger

Konfronter den påvirkede kollega med mistanken.
Kontakt leder.
Afskærm den påvirkede kollega og aflys dennes aftaler med borgere og samarbejdspartnere.
Hvis vedkommende benægter, kan leder overveje brugen af alkoholmeter.
Inddrag den påvirkede kollegas bilnøgler.
Kontakt den påvirkede kollegas pårørende og hør, om de kan afhente personen, hvis ikke køres pågældende hjem

Leder sørger for:

  • Udrede evt. utilsigtede hændelser.
  • Informere centerchef og øvrigt personale.
  • Evt. information til andre brugere.

Gør vi selv

Se ovenstående.

Fremmed assistance

Vurdér behov for efterfølgende indsats, herunder misbrugsbehandling.

Monsido - statistik