Brand - Solgården

Actioncard

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?

Beboere og personale i Solgården og ”de udekørende personaler”.

Handlinger

Sluk branden, hvis muligt med tilstedeværende slukningsredskaber, pulverslukker og brandtæppe.
Hvis der er flere personaler tilstede kaldes på hjælp.
Sørg for at have mobiltelefon tilgængelig hele tiden.

Ring 1-1-2 og fortæl

  • Dit navn og hvor du ringer fra
  • Hvad der er sket, og hvor det er sket
  • Om der er tilskadekomne, om der er yderligere mennesker i fare.

Gør vi selv

Hvis situationen tillader det, tømmes alle rum for mennesker i stueplan, og der bankes på alle beboer lejligheder for at få beboerne ud – både i nummer 39 og 37.
Hvis situationen ikke tillader det, ringes der i stedet til beboerne.
I takt med man kommer ud af ejendommen, samles man på modsatte fortov ved busstopstedet.
Tag imod brandvæsnet og giv så mange relevante oplysninger som muligt.

Fremmed assistance

Leder informeres snarest muligt og vil hurtigst muligt komme tilstede eller sende anden repræsentant.
Der vurderes behovet for krisehjælp - akut eller efterfølgende.

Monsido - statistik