Medarbejder anklages for seksuelle krænkelser

Actioncard

Målet med indsatsen

At der straks reageres ved fremsatte anklager mod medarbejder om seksuelle krænkelser.

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?

Primært mod den medarbejder, der anklages. Sekundært barnet/den unge, som anklagen omhandler.

Handlinger

A. Hvis et barn/ung fremsætter anklager mod medarbejder under samvær, afbrydes kontakten straks.
Pågældende medarbejder underretter straks leder og i dennes fravær stedfortræder.
B. Leder kontaktes af pårørende, netværk med mistanke om, at medarbejder udsætter barn/ung for seksuelle krænkelser.

Samme dag
I begge tilfælde pålægger leder den pågældende medarbejder at holde fri, mens sagen undersøges og der vurderes om sagen skal politianmeldes fra CFH side.
Det samme gælder, hvis der er sket politianmeldelse fra anden side.
Leder orienterer om videre forløb, samt tavshedspligt.
Leder underretter Centerchef og direktør for området, så de kan håndtere evt. henvendelser fra pressen.

Gør vi selv

TR og AMR underrettes.
En kollega udpeget af leder kontakter den anklagede.

Fremmed assistance

Ekstern psykolog eller andre med særlig viden om seksuelle krænkelser.
Dette kan være:
SISO – Videnscenter for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn.
(www.siso-boern.dk)
Sex og samfund.
JanusCenteret. (www.januscentret.dk)

Monsido - statistik