Ulykke i bil med barn/ung under 18 år

Actioncard

Målet med indsatsen

At reagere hensigtsmæssigt ved uheld med barn, ung i bil.

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?

Kontaktpersonen og den unge.

Handlinger

Stands ulykken og vurder ulykkens omfang:

Ved alvorlig ulykke ringes 112 samt til leder og evt. kollega. Leder kontakter forældrene ved alvorlig ulykke.

Ved ikke-alvorlig ulykke kontaktes barnets / den unges forældre, og det aftales med dem, om barnet / den unge eventuelt skal på skadestuen, og om det er dig eller dem der tager med på skadestuen. Underret leder.

Det gør vi selv

Leder vurderer behovet for krisehjælp; både ifht. medarbejderen og den unge.
AMR underrettes.
Hvis det er en firmabil, anmeldes skaden til forsikringen af leder.
Hvis det er egen bil, anmeldes skaden til eget forsikringsselskab.
Ulykken anmeldes som arbejdsskade.

Fremmed assistance

Evt. ekstern krisehjælp.

Monsido - statistik