Brand - Rafus Grande

Actioncard

Actioncard - Brand i bygning - Rafus Grande

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?

Beboere og personale på Rafus Grande, Rafns Allé 3, Støvring.

Ved brand går ABA–anlæg i gang med høj sirene, og der bliver automatisk sendt besked til brandvæsnet, som er her i løbet af kort tid.

Alarmcentralen (Falck) kontakter telefonisk Rafus Grandes vagttelefon først og orienterer om brand, dernæst medarbejder/leder, der er registreret på listen over kontaktpersoner, hvis ikke vagttelefonen besvares. Vagttelefonen har nummer; 41 77 62 14

Handlinger

1. Lokaliser branden
2. Sluk branden, hvis muligt, med tilstedeværende slukningsredskaber (pulverslukker/vandslukker og brandtæppe)
3. Hvis der er flere personaler til stede, kaldes på hjælp og øvrige beboere guides ud af værelserne/huset.
4. Når alle er evakueret kan man trykke på ”afstilling klokker” på ABA-anlæg, hvorved den interne sirene stopper.

Gør vi selv

Hvis situationen tillader det, tjekkes alle værelser.

Alle samles på fortovet ved lygtepælen ud for hovedindgangen.
Tag imod brandvæsenet og giv relevante oplysninger.

Fremmed assistance

Leder informeres hurtigst muligt.

Rebild Kommunes operationelle beredskab varetages af Nordjyllands Beredskab.

Monsido - statistik