Brand – Familiehus/Værested Himmerlandsvej 42

Actioncard

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?

Personale og brugere i Værestedet og Familiehuset.

Handlinger:

Lokaliser branden.
Sluk branden, hvis muligt og det skønnes sikkert med tilstedeværende slukningsredskaber: pulverslukker og brandtæppe.
Hvis der er flere personaler tilstede kaldes på hjælp.
Sørg for at have mobiltelefon tilgængelig hele tiden.

Ring 112 og fortæl:

  • Dit navn og hvor du ringer fra
  • Hvad der er sket, og hvor det er sket
  • Om der er tilskadekomne, om der er yderligere mennesker i fare

Gør vi selv

Orienter/alarmer øvrigt personale og evakuer bygningen – husk begge afdelinger.
Tilstedeværende personale sørger for at følgende rum er tom for børn og voksne; kontor, personalestue, fællesrum, værksted. Samtalerum, køkken og toiletter.
De evakuerede samles ved indgang til privathospital.
Tag imod brandvæsnet og giv så mange relevante oplysninger som muligt.

Fremmed assistance

Leder informeres snarest muligt og vil hurtigst muligt komme tilstede eller sende anden repræsentant.
Der vurderes behovet for krisehjælp - akut eller efterfølgende.

Monsido - statistik