Tilgang af informationer

I forbindelse med en hændelse vil staben løbende modtage information fra forskellige kilder.

Information kommer fra samarbejdspartnere og decentrale interne enheder.

Følgende foranstaltninger iværksættes:

Forstærket overvågning af postkasser, telefoner, diverse mailadresser og sikrede kommunikationsmidler.

•Decentrale enheder er selv ansvarlige for at overvåge egne tilgange af informationer
•Iværksættelse af medieovervågning
•Iværksættelse af rapportering fra eventuelt skadested, decentrale enheder m.fl .

Alle kan sende en hastemelding til krisestaben, hvis der er indtruffet en begivenhed, som ikke kan afvente regelmæssig rapportering. Krisestaben kan forvente at modtage informationer
fra:

•Den lokale beredskabsstab ved politiet - eventuelt via SINE (SIkkerhedsNEttet) i samarbejde Med Nordjyllands Beredskab
•Beredskabsstyrelsen – evt. via SINE i samarbejde med Nordjyllands Beredskab
•Kommunens decentrale enheder
•Direkte fra et/flere indsatssteder – evt. via SINE i samarbejde med Nordjyllands Beredskab
•Kommunens borgere
•Nationale og internationale medier

Informationdkanaler:

•Telefon / mobiltelefon
•Mail
•SMS
•Sociale medier
•TV
•SINE (SIkkerhedsNEttet) i samarbejde med Nordjyllands Beredskab

Indkomne mails og relevante telefonopkald til kommunens officielle kontaktmuligheder, vurderes af krisestabens støttefunktion.

Relevante informationer føres ind i logbogen og forelægges derefter til stabslederen. Hastemeldinger afleveres direkte til stabslederen og føres i logbog snarest derefter med anmærkning om hasteinformation.

Øvrige informationer indgår i det samlede situationsbillede og behandles på stabsmøderne.

Monsido - statistik