Iværksættelse af intern rapportering

Statusrapporter

Krisestaben beder hurtigst muligt involverede decentrale enheder om at indsende en statusrapport. Efterfølgende indsendes statusrapporter hver tredje time eller efter aftale. Der gives endvidere besked til alle involverede om, at hastemeldinger skal indsendes på ensartet vis, jf. bilag 5.

Monsido - statistik