Overblik over ressourcer

Krisestaben skal løbende have et generelt overblik over egne, decentrale og andres disponerede og ikke-aktiverede ressourcer.

Herunder de kritiske ressourcer samt overblik over, hvilke ressourcer, der kan frigøres eller omdisponeres uden at svække den samlede indsats.

For at krisestaben kan skabe overblik over indsatte-, klargjorte- og ikke aktiverede ressourcer, opstilles følgende kategorier, der indgår i det samlede situationsbillede:

•Indsat personel og materiel
•Aktuelle og klargjorte ressourcer af personel og materiel forberedt til umiddelbar indsættelse
•Ikke aktiverede ressourcer (reserver af personel og materiel)

Til brug for opstilling af ressourceoversigt anvendes bilagene 78 og 9.

Monsido - statistik