Informationsindsamling

Informationer om den aktuelle hændelse er afgørende for effektiv krisestyring. Det er derfor vigtigt at sikre et højt informationsniveau. Denne plan bygger på, at mest mulig information udarbejdes skriftligt, og at stabsmøderne anvendes til koordination og beslutninger.

Monsido - statistik