Det samlede situationsbillede

For at sikre et højt og ensartet informationsniveau udarbejdes et fælles situationsbillede, som opsummerer de væsentligste informationer om hændelsen.

 Fællessekretariatet har ansvar for udarbejdelse af situationsbilledet under inddragelse af andre relevante enheder.

Situationsbilledet kan være omfattende og skal tage udgangspunkt i de informationer, som krisestaben har modtaget fra interne og eksterne kilder. Det samlede situationsbillede skal udarbejdes så kortfattet som muligt (1 - 2 sider), fokusere på den konkrete hændelse og være umiddelbart forståeligt, også for samarbejdspartnere.

Den første udgave af situationsbillede skal være klar senest en time efter aktivering af krisestaben. Efterfølgende opdateringer skal fordeles til krisestabens medlemmer senest 15 minutter før næste stabsmøde.

Situationsbilledet bør:

•tage udgangspunkt i informationer fra interne og eksterne kilder
•være så kortfattet som muligt
•fokusere på den konkrete krise
•være udarbejdet jævnfør bilag 6, samlet situationsbillede til krisestaben samt bilagene 78 og 9 Ressourceoversigt Personale, Materiel og Forbrugsvarer
•beskrive ændringer i forhold til tidligere situationsbilleder
•eventuelt beskrive hvad der ikke bør offentliggøres
•vurdere særligt risikobetonede anlæg, institutioner og virksomheder, der kan blive berørt af hændelsen.

Monsido - statistik