Kommunikation

I en krise er hurtig og relevant kommunikation afgørende.

Ved hændelser, hvor liv, førlighed og større værdier er truede, skal der hurtigst muligt informeres om den opståede krise til kommunens borgere og brugere.

Det primære mål er at gøre borgerne i stand til at varetage egen sikkerhed på en hensigtsmæssig måde.

Sekundært drejer det sig om at formidle relevante informationer om hændelsen og dennes udvikling til borgere, ansatte og medier.

Ved andre hændelser, hvor der ikke umiddelbart er fare for liv og større værdier, vurderer krisestaben den hensigtsmæssige kommunikationsindsats.

Det er vigtigt, at så få personer som muligt udtaler sig om situationen for at undgå misforståelser. Udtalelser foretages derfor alene af talsmanden for krisestaben samt andre af krisestaben bemyndigede.

De kommunikationsmæssige opgaver varetages i tæt koordination med politiet, eksempelvis i tilfælde af terror.

Detaljer vedrørende kommunikationsindsatsen fremgår af indsatsplan om krisekommunikation samt actioncard om samme emne.

Læs mere om krisekommunikation her.

Monsido - statistik