4. Krisestabens sammensætning

Krisestabens sammensætning afhænger af den konkrete hændelse.

Krisestabens sammensætning

Krisestaben består i udgangspunktet af:

 • Kommunaldirektøren (formand for krisestaben)

 • Den øvrige direktion (et eller flere medlemmer)

 • Forbindelsesofficer fra Nordjyllands Beredskab

 • Chef for Fællescenter Sekretariat

 • Teamkoordinator for Kommunikation

Hvis en eller flere af ovenstående ikke er tilgængelige, kontaktes vedkommendes stedfortræder – dette princip gælder for alle dele af denne plan.

Afhængig af den konkrete hændelse suppleres krisestaben med ledere og/eller fagpersoner fra de berørte centre, kommunale selskaber eller eksterne interessenter. Krisestyringsorganisationen er således situationsafhængig, og sammensætningen kan ændres løbende, afhængig af krisens udvikling.

Støttefunktion

Fællescenter Sekretariat varetager støttefunktioner for krisestaben og bistår med praktiske og administrative opgaver, herunder forberedelse af mødefaciliteter, logbogsføring, koordineringsopgaver, opstilling af situationsbillede, kommunikationsrådgivning og –håndtering samt informationsindsamling. Hent hjælp til disse opgaver i bilag 256 og 10.

Eksterne interessenter

Krisestaben kan suppleres med eksterne interessenter, for eksempel:

 • Nordjyllands Beredskab
 • Politiet
 • Faglige administrative repræsentanter fra Region Nordjylland

 • Repræsentant(er) fra forsyningsvirksomheder og lignende

 • Overlægen ved Styrelsen for Patientsikkerhed i forbindelse med sundhedsfaglig rådgivning

 • Diverse håndværkere og installatører, som kan rådgive om praktiske spørgsmål

 • Arbejdstilsynet

 • Fødevareregion Nord, Aalborg

 • Arbejdsmedicinsk Klinik

 • Center for Biosikring og Bioberedskab

Monsido - statistik