7. Afløsning og deaktivering

Ved længerevarende kriser indkaldes afløsere for krisestabens medlemmer og støttefunktion.

Afløsning

Ved længerevarende indsatser har stabschefen ansvaret for at vurdere, om der skal iværksættes afløsning af stabsmedlemmerne.

Der gælder den grundregel, at hvis det 10 timer efter aktiveringen vurderes, at krisen vil fortsætte, skal der inden for 12 timer gennemføres afløsning af krisestabsmedlemmerne, herunder støttefunktionerne.

Alle berørte enheder er ansvarlige for, at der foretages en planlægning for stabens bemanding i den konkrete situation og herunder, at der udpeges afløsere for de bemandede funktioner. Krisestabens støttefunktion indkalder afløserne og fører en liste, hvoraf det fremgår, hvilke personer man har været i kontakt med, og hvornår de kan møde frem i krisestaben.

Afløsningen foregår ved overlapning og personlig overlevering umiddelbart efter et stabsmøde.

Deaktivering af krisestaben

Når der ikke længere er behov for krisestaben, og resterende opgaver kan løses mere hensigtsmæssigt på centerniveau, træffer krisestabens medlemmer beslutning om deaktivering af staben og eventuelle stabsstøttefunktioner.

Monsido - statistik