1. Intern alarmering

Alarmen kan komme fra egne rækker.

Intern alarmering

Den medarbejder, der opdager eller får besked om en ekstraordinær hændelse, underretter straks sin nærmeste leder. Denne tager kontakt til centerchefen.

Centerchefen vurderer, om krisen kan håndteres i eget center, eller om direktionen skal alarmeres.

Direktionen kontaktes, hvis hændelsen kan påvirke hele eller dele af Rebild Kommunes fortsatte drift og ikke kan håndteres effektivt eller hurtigt nok af centrets egne planer. 

I tvivlstilfælde bør man altid vælge det mest indgribende beredskabsniveau.

Monsido - statistik