Psykologisk krisehjælp

Giv straks kollegial førstehjælp. Leder sørger for, at der tilbydes professionel krisehjælp. Episoden anmeldes som arbejdsskade.

Handlinger

Når hændelsen sker:

 • Vurdér behov for akut hjælp – ring evt. 1-1-2
 • Giv kollegial, psykisk førstehjælp umiddelbart efter episoden:
  • Lad ikke din kollega være alene
  • Skab ro og tryghed
  • Lyt til og støt din kollega - lad vedkommende fortælle, hvad der er sket, hvis han/hun har lyst
  • Undgå at bagatellisere
  • Undgå at kritisere din kollegas handlinger
  • Hjælp med at kontakte familie og pårørende
  • Følg eventuelt din kollega hjem
  • Sørg for, at din kollega ikke er alene det første døgn
 • Ledsag kollegaen til skadestuen, hvis det er påkrævet.

Umiddelbart efter ulykken:

 • Leder og AMR orienteres hurtigst muligt
 • Leder sørger for, at der tilbydes krisehjælp til den skadelidte – NB: se herunder om rekvirering af krisehjælp
 • Episoden anmeldes som arbejdsskade og anmeldes til politiet hurtigst muligt – gerne inden for 24 timer
 • De øvrige medarbejdere skal orienteres om hændelsen.

Opfølgning:

 • Hold jævnlig kontakt med den pågældende medarbejder
 • Støt medarbejderens tilbagevenden til arbejdet
 • Giv mulighed for møde mellem skadelidte og andre involverede i episoden.

Hvem afmelder indsatsen?

Leder afmelder indsatsen.

Fremmed assistance

Rebild Kommune er ikke tilknyttet aftale om akutberedskab og har intet abonnement på krisehjælp. Det enkelte center og den enkelte institution afregner selv for de enkelte opgaver.

 • Falck kan rykke ud med kort varsel – og med krisehjælp til en større gruppe. Ring: Psykologisk Rådgivning på tlf. 70 10 20 12.